Pakistan Evrak Tasdik İşlemleri

Pakistan Evrak Tasdik İşlemleri

Konsolosluk Tasdik İşlemleri

Evrak tasdik işlemleri, evrakın üzerinde bulunan imzanın doğru olduğunu ve imzalayanın görevini onaylamak sebebiyle yabancı bir resmi evraka geçerlilik sağlamak amacıyla bir belgenin yasalara uygun olduğunun tasdik edilerek başka bir ülkede geçerli olmasını sağlamak sebebiyle yapılan bir uygulamadır.

Evrak tasdik işlemlerinde bölgenin valiliği ve ihraç edilmesi planlanan ürünün gönderileceği ülkenin konsolosluğu evrakın orijinal olduğunu tasdik ederek belirli şartlar çerçevesinde kullanılması amacıyla resmi hale getirmektedir. Ortadoğu ülkeleri konsolosluklarından fatura tasdiki, vekaletname, sağlık sertifikası, sözleşmeler gibi belgelerin dışından söz konusu ülkelerde açılan ihalelere başvuracak firmalara ait resmi evrakların tasdikleri yapılmaktadır.

Pakistan evrak tasdik işlemleri şartları ve harç ücretli belirli dönemler içerisinde değişiklik gösterebilmektedir.

Ortadoğu ülkeleri, ithalatı yapılacak ürünlerin faturasının Türkiye'de bulunan temsilciliklerinden tasdik edilmesi şartını koymuştur. Birçok Ortadoğu ülkesinin turistik, ticari ve diplomatik nedenlerle seyahat edecek kişileri tıpkı vize uygulamasına tabi tutmalarına benzer olarak Türkiye üzerinden ihracat yapılacak ürünler için de ülkeler fatura ve menşe şahadetnamesi gibi belgelerin yetkili makamlar tarafından onaylanmasını istemektedir. Türkiye'de düzenlenen apostili belge eğer başka bir ülkede ibraz edilecekse konsolosluk görevlileri tarafından onaylanmalıdır.

Pakistan ve Ortadoğu ülkelerinin dış ticaret uygulamaları gereği ülkelerin ithal edecekleri ürünlerin gümrük işlemlerine konsolosluk tarafından tasdik edilmiş faturanın ibraz edilmedi gerekmektedir. İthalat yapılacak ülkenin ithalat koşullarında tasdik belgesinin olması şartı bulunuyorsa ihracat yapan şirket adına ülkenin konsolosluğuna giderek boş bir fatura formu doldurulmakta, konsolosluğa tasdik ettirilerek ve tarafınıza tasdik edilmiş fatura gönderilmektedir.

Bu faturayla birlikte ürünlerin menşei ve ihraç edildiği ülke konsolosluğunca kontrolü sağlanmış, bununla birlikte damping yapılma ihtimali engellenir ve ihracatçı ve ithalatçı iki şirket anlaşarak ülke dışına döviz çıkarılması engellenmiş olur. Fatura tasdik işlemiyle ithalat yapan ülkenin düşük faturalarla ürünlerin bedellerinin düşük ve az gösterilmesiyle vergi kaçırılmasının önüne geçirilmiş olur.

Evrak tasdiki gerektiren durumlarda ülkelere göre farklılık gösteren bilen evrak tasdik işlemleri için konsolosluk tarafından yetki verilen vize merkezlerini arayarak daha fazla detaylı alabilirsiniz.

Çoğunlukla onayı istenen evraklar; menşe şahadetnamesi, fatura ve sağlık sertifikası olmaktadır. Bu evrakların ihracatı yapılacak ülkenin konsolosluğundan onaylatılması gerekmektedir. Eğer bu işlem yapılmaz ise ürünleri alan firma gümrükleme işlemlerini yapamamaktadır. Ülkelerin temsilciliklerinin evrak tasdik işlemleriyle ilgili şartları değişmektedir.

Konsoloslukların evrak tasdik işlemleri, ücretleri hakkında bilgi almak için konsolosluk tarafından yetki verilen vize merkezleriyle iletişim kurabilirsiniz.

Pakistan evrak tasdik işlemlerinin yapılabilmesi için aşağıdaki belgelerin hazırlanması gerekmektedir:

  1. Tasdik edilecek evrakın aslı
  2. Yetki yazısı. Evrakı tasdik edilecek firmayı temsil edecek kişi için şirketin antetli kağıdına imzalı ve kaşeli olarak konsolosluğa istinaden yazılmış yetki yazısı.

Pakistan Konsolosluğu her evrak için ayrı bir başvuru ücreti almaktadır. Bireysel ve ticari evrak ücretlendirilmeleri farklılık göstermektedir. Söz konusu durumla ilgili olarak vize merkezleriyle iletişime geçebilirsiniz.

Pakistan Evrak Tasdik İşlemleri Kaç Günde Sonuçlanır?

Pakistan evrak tasdik işlemleri hakkında sonuçlandıra ve çıkış süresine istinaden yetki yalnızca Pakistan Konsolosluğu ve Pakistan Büyükelçiliği'ne aittir. Ankara Pakistan Büyükelçiliği ve İstanbul Pakistan Konsolosluğu'ndan yapılan Pakistan evrak tasdik işlemlerinin sonucu 3-5 iş gününde sonuçlanmaktadır. Ancak tasdik işleminin konsolosluğun resmi tatil günlerine denk gelmesi halinde süreç uzayabilmektedir.