Pakistan Aile Birleşimi

Pakistan Aile Birleşimi

Pakistan aile birleşimi için istenen bazı evraklar bulunmaktadır. Bu da oturum iznine benzer bir çalışma olup ancak birtakım farklı bilgiler içermekte olan bir konudur. Türkiye'ye giriş ve orada aile ile birleşim için ilk olarak bu konu ile ilgili olan evrakların sunulması gerekmektedir.

Aşağıda belirtilmiş olan evrakların hem asıllarının hem de fotokopilerinin beyan edilmesi önemlidir.

 1. Türkçe olarak doldurulmuş ve başvuru sahibi tarafından imzalanmış iki adet başvuru formu
 2. En az 1 yıl geçerliliği olan pasaport
 3. Vize için 3 adet güncel biyometrik fotoğraf
 4. 18 yaşını doldurmak olmak gereklidir
 5. Uluslararası Evlenme Kayıt Örneği
 6. Uluslararası evlenme cüzdanının fotokopisi
 7. Vukuatlı nüfus kayıt örneği (evliler için ve her iki eş için ve Pakistan eşin saha önce Türk uyruklu olmas durumu için de geçerlidir) Nüfus kayıt örneğinin Düşünceler bölümünün eksiksiz doldurulmuş olduğuna ve bütün nüfus durumları örneğin; önceki evlilikler, boşanmalar, çocuklar, vatandaşlık işlemlerinin yazılı olduğuna dikkat edilmelidir.
 8. 16 yaşından evlilik yapanlarda, evlenebileceğine dair mahkemeden kararının Türkçe tercümesiyle birlikte, 17 yaşında evlilik yapanlarda anne ve babanın yazılı olarak muvafakati.
 9. Eş Pakistan vatandaşı ise ve daha önceden hiç Türk vatandaşı olmadıysa, nüfus kayır örneği yerine Pakistan doğum belgesinin beyan edilmesi istenebilmektedir.
 10. Eşlerden her ikisinin daha önceki evliliklerine istinaden kesinleşme şerhi ile beraber gerekçeli boşanma ilanı ve Türkçe tercümeleri ve duruma göre vefat kayıt örnekleri.
 11. Türkiye'de yaşayan Pakistanlı eşe ait oturma izninin fotokopisi
 12. Vize ücreti
 13. Varsa eski pasaportlar

Birlikte gidecek olan çocuklar ve bebekler için de bir dosyanın hazırlanması gereklidir.

 • Her iki eşe ait uluslararası doğum kayıt örneği
 • Her iki eşe ait uluslararası evlenme ehliyet belgesi ya da Türkiye'deki evlendirme memurluğundan evlilik başvurusunun yapıldığına istinaden teyit belgesi.

Konsolosluk gerekli gördüğü durumlarda ek belge isteyebilmektedir.

Pakistan Aile Birleşimi için Gerekli Evraklar

Pakistan'daki aile ve akrabalarıyla yaşamak veya buluşmak için Pakistan aile birleşimi yasasından faydalanabilirsiniz. Pakistan Aile Birleşimi vizesine başvuru yapmak için aşağıdaki evrakların hazırlanması gerekmektedir.

 1. Aile birleşimi formu
 2. Pasaport
 3. İki adet fotoğraf
 4. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 5. Türkiye adres bilgisi fotokopisi
 6. İkamet adresi, bilgileri
 7. Pasaport fotokopileri
 8. Sağlık sigortası
 9. Yurtdışında doğan kişiler için uluslararası doğum belgesi
 10. Vize ücretinin ödendiğine dair banka dekontu
 11. Banka hesap dökümü
 12. Bankada veya sponsor olan kişinin yeterli maddi durum belgesi

Pakistan Aile Birleşimi başvuru formunun büyük harflerle ve tükenmez kalemle doldurulması gereklidir. Konsolosluk gerekli gördüğü durumlarda başvuru sahibinden ek evrak isteyebilmektedir. Belirtilen evraklar dışında da konsolosluk başka evrak gereksiniminde bulunabilmektedir.